Vertical Water Spray Lab Scale Retort

Vertical Water Spray Lab Scale Retort (รีทอร์ทระบบพ่นน้ำขนาดทดลอง)

     หม้อทำจากสแตนเลส มีขนาดเล็กใช้สำหรับทดลองผลิตภัณฑ์ มีแบบที่ใช้ไอน้ำหรือใช้ฮีตเตอร์เป็นตัวทำความร้อนให้กับระบบ มีขนาดตั้งแต่ 45 cm ใช้งานได้เป็นแบบพ่นน้ำ เพื่อการวิจัยและพัฒนา เหมาะกับห้องแลปที่มีหรือไม่มีบอยเลอร์ใช้งาน สะดวกใช้งานง่าย ขนาดเล็ก ราคาประหยัด แถมตะกร้าสำหรับผลิตภัณฑ์

Visitors: 130,745