Horizontal Water Spray Lab Scale Retort

Water Lab Scale Retort (รีทอร์ทระบบพ่นน้ำขนาดทดลอง)

     หม้อทำจากสแตนเลส มีขนาดเล็กใช้สำหรับทดลองผลิตภัณฑ์ มีแบบที่ใช้ไอน้ำหรือใช้ฮีตเตอร์เป็นตัวทำความร้อนให้กับระบบ มีขนาดตั้งแต่ 60, 75 cm ใช้งานได้เป็นแบบพ่นน้ำ เพื่อการวิจัยและพัฒนาประหยัด เหมาะกับห้องแลปที่มีหรือไม่มีบอยเลอร์ใช้งาน สะดวกใช้งานง่าย


Visitors: 130,745