Steam Retort

Steam Retort (รีทอร์ทไอน้ำ)

     รีทอร์ทแบบใช้ไอน้ำ เหมาะสำหรับกระป๋อง ทำจากเหล็กหรือสแตนเลส ขนาดตั้งแต่ 2-10 ตะกร้า ฝาเป็นแบบสกรูล็อคและฝาหมุนล็อค จำนวน 1 หรือ 2 ฝา หุ้มฉนวนด้วยใยหินปิดทับด้วยสแตนเลส (Option) ระบบโซ่ลำเลียงตะกร้า (Option) เป็นหม้อแบบไม่มีระบบควบคุม สามารถนำไปเปลี่ยนแทนของเก่าที่โรงงานได้ทันที โดยทางบริษัทจะนำของเก่าออกและติดตั้งของใหม่คืนให้จนสมบูรณ์

 

 

  Model Selecting

Visitors: 130,742