Rotary Steam Retort

Rotary Steam Retort (รีทอร์ทหมุนไอน้ำ)

ระบบจะใช้ไอน้ำพ่นเข้ามาภายในหม้อเพื่อความสม่ำเสมอของการกระจายอุณหภูมิภายใน โดยกรงจะหมุนรอบตัวตลอดเวลา เหมาะกับสินค้าที่มีต้องการการคลุกเคล้าตลอดเวลา

Visitors: 130,746