Pilot Steam Water Spray Retort

Steam Water Pilot Scale Retort (รีทอร์ทระบบไอน้ำพ่นน้ำขนาดทดลองผลิต)

     หม้อทำจากสแตนเลส มีขนาดเล็กใช้สำหรับทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ มีแบบที่ใช้ไอน้ำหรือใช้ฮีตเตอร์เป็นตัวทำความร้อนให้กับระบบ มีขนาดตั้งแต่ 95 cm และ 120 cm ขนาด 1-2 ตะกร้า ใช้งานได้เป็นแบบพ่นน้ำ แบบใช้ไอน้ำ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และผลิตสินค้าจำนวนไม่มาก เหมาะกับ SME ที่กำลังเริ่มต้นผลิตสินค้า สามารภฆ่าเชื้อได้กับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท

Visitors: 130,746